Sverige - Rättsligt meddelande

  • Natixis International Funds (Lux) I

Natixis International Funds (Lux) I

Fond Andelsklass Viktig investerarinformation
ASG Managed Futures Fund I
R
Emerise Asia Equity Fund C
I
R
Q
RE
Emerise Emerging Europe Equity Fund C
I
Q
R
RE
N
Emerise Latin America Equity Fund R
C
I
Q
RE
Emerise Pacific Rim Equity Fund C
I
R
Q
RE
S
Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Harris Associates Global Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Harris Associates U.S. Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Loomis Sayles Duration Hedged Global Corporate Bond Fund I
Q
S
N
R
Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund I
Q
R
RE
S
N
Loomis Sayles Global Credit Fund C
I
Q
R
S
N
Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund I
Q
S
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund I
N
Q
R
RE
S
Z
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund C
I
Q
R
S
F
N
Z
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund I
N
Q
R
S
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund I
R
N
S
Q
RE
S1
Loomis Sayles U.S. Research Fund I
Q
R
C
N
Natixis Euro Aggregate Plus Fund I
Q
R
RE
N
Natixis Euro High Income Fund I
Q
R
RE
S
N
Natixis Europe Smaller Companies Fund I
Q
R
RE
N
Natixis Global Inflation Fund C
I
Q
R
RE
N
Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund C
I
Q
RE
S
R
 
Upphovsrättsskydd © NGAM S.A - Alla rättigheter förbehålls Användningsvillkor

Användningsvillkor

Användningsvillkoren ändrades senast den 3 januari 2012.

Innan du går vidare ber vi dig noggrant läsa igenom nedanstående användningsvillkor för webbsidor och nedladdningsbart innehåll som publicerats av NGAM S.A. (”sidor med NGAM:s juridiska dokumentation”). Syftet med dessa sidor är tillhandahålla investerarinformation och annan juridisk dokumentation rörande UCITS-fonder som förvaltas eller sponsras av NGAM S.A.

NGAM S.A., ett dotterbolag till Natixis Global Asset Management, är ett förvaltningsbolag som är auktoriserat i Luxemburg av Commission de Surveillance du Secteur Financier enligt kapitel 15 i lagen av den 17 december 2010 om kollektiva investeringar och registrerat i handelsregistret RCS Luxembourg med nr B 115843. NGAM S.A. har registrerad adress 2, rue Jean Monnet, L-2180- Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Du är välkommen att kontakta NGAM S.A. på engelska eller på franska på + 352 270 4591, via e-post på luxembourg@ngam.natixis.com.

Sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation riktar sig till personer boende i Sverige eller personer som av annat skäl har rätt att ta del av dokumentationen. Personer som inte uppfyller något av kraven får inte besöka sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation.

Sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation har endast ett informationssyfte och bör inte uppfattas som en uppmaning, råd, erbjudande eller rekommendation om en fond, ett värdepapper eller en tjänst i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller rekommendation skulle strida mot lagen eller inte vara godkänt. Rådgör alltid med din finansiella rådgivare om produkter som du kan vara intresserad av och eventuella skatter som en sådan investering kan innebära för dig. Obs! De fonder som nämns på sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation erbjuds och säljs inte i USA, till medborgare i USA (i den mening som används i Regulation S i Securities Act från 1933) eller i

Kanada. Det är ditt eget ansvar att känna till och följa alla gällande lagar och föreskrifter i en relevant jurisdiktion.

NGAM S.A. frånsäger sig allt ansvar för beslut som fattas på grundval av de här sidorna. De senaste prospekten och investerarinformationen är tillgängliga för alla investerare och måste läsas före teckning.

TECKNING AV ANDELAR I EN FOND FÅR ENDAST SKE PÅ GRUNDVAL AV RELEVANTA ERBJUDANDEDOKUMENT OCH FÅR INTE GÖRAS PÅ GRUNDVAL AV NGAM:S JURIDISKA DOKUMENTATION.

Genom att gå vidare godkänner du även följande:

GENOM ATT GÅ VIDARE OCH ANVÄNDA SIDORNA GODKÄNNER DU VÅRA ANVÄNDNINGSVILLKOR. NGAM S.A. FÖRESLÅR ATT DU ALLTID LÄSER IGENOM DEN SENASTE VERSIONEN AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN VARJE GÅNG DU BESÖKER SIDORNA MED NGAM:S JURIDISKA DOKUMENTATION.
________________________________________________________________

Till toppen

Skydd av personuppgifter

Cookies är små datafiler som lagras på din hårddisk när du besöker en webbplats. Dessa filer gör att webbplatsen kan identifiera återkommande besökare och anpassa webbplatsen efter deras preferenser. Cookies påverkar inte datorns prestanda.

På sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation används två typer av cookies. Den första typen registrerar att du har godkänt villkoren och ger dig åtkomst till sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation.Den andra typen registrerar hur du navigerar på sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation och gör att NGAM S.A. kan samla in statistik om hur dessa sidor används.Dessa cookies lagras i din dator till dess att de upphör att gälla eller du tar bort dem från din webbläsarhistorik.Cookies aktiveras endast under den tid som du besöker sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation och spårar ingen aktivitet efter det att användaren lämnat webbplatsen.

NGAM S.A. förbinder sig att iaktta alla gällande lagar om dataskydd och sekretess i Luxemburg vid hantering av data som samlats in från cookies.

Ändring och övervakning av sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation

NGAM S.A. förbehåller sig att ändra, komplettera, lägga till eller ta bort delar av dessa användningsvillkor när som helst och utan föregående avisering. Du hittar användningsvillkoren via en hyperlänk på sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation. NGAM S.A. förbehåller sig uttryckligen rätten att övervaka sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation.

Till toppen

Användningsbegränsningar

NGAM S.A. innehar upphovsrätten till allt innehåll på sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation. Om inte annat överenskommits skriftligen får du inte ändra, vidaredistribuera, kopiera, ladda ned, reproducera, överföra eller utnyttja i ett kommersiellt hänseende något material på sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation, och du får endast ladda ned dokument för personligt och icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att använda sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation för offentliga eller kommersiella syften.

Till toppen
 
Ansvarsbegränsning

NGAM S.A. och dess närstående är inte under några omständigheter, däribland men inte begränsat till försumlighet, ansvariga för några särskilda eller följdskador som en följd av användningen av, eller oförmågan att använda, materialet på sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation. NGAM S.A. och dess närstående är inte ansvariga för några skador, däribland men inte begränsat till skador som orsakas av resultat, uteblivna resultat, fel, utelämnanden, avbrott, radering, defekt, fördröjning i drift eller överföring, datorvirus, bruten kommunikationsledning, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, ändring eller användning av information, oavsett om de beror på att du helt eller delvis inte uppfyllt användningsvillkoren, försumlighet eller något annat. Om du bor i en jurisdiktion som inte tillåter att ansvar för oförutsedda eller följdskador begränsas eller undantas kanske ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig.

Till toppen

Skadeslöshet

Som ett villkor för din användning av sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation förbinder du dig att hålla NGAM S.A., dess närstående och deras tjänstemän, direktörer, styrelseledamöter, anställda och ombud skadeslösa avseende alla anspråk, förluster, ansvar, kostnader och omkostnader (däribland men inte begränsat till advokatarvoden) som uppkommer till följd av att du använt sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation eller att du brutit mot dessa användningsvillkor.

Till toppen

Garantifriskrivning

Sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation tillhandahålls i befintligt skick och NGAM S.A. garanterar inte att den är korrekt, fullständig, tillgänglig, tillförlitlig eller relevant. Du godkänner att du tar hela risken när du använder sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation. Dessutom, och utan att begränsa ovanstående, frånsäger sig NGAM S.A. alla garantier avseende fördröjningar eller fel i överföringen eller leveransen av material, produkter eller tjänster som finns tillgängliga via sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation.

Till toppen

Din roll som investerare i ditt land

Eftersom sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation är tillgängliga internationellt förbinder du dig att iaktta alla lokala lagar, regler och föreskrifter när det gäller ditt onlinebeteende och din användning av sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation.

Till toppen

Innehållets relevans
Allt innehåll på sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation presenteras per det datum som det publiceras eller som anges och kan påverkas av senare marknadshändelser eller andra omständigheter. Du måste själv uppdatera din skärm eller göra de cache-inställningar i din webbläsare som behövs för att du ska vara säker på att se det senaste innehållet.

Till toppen

Integration och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa användningsvillkor skulle bedömas vara ogiltig, inte äga laga kraft eller inte kunna tillämpas avskiljs den bestämmelsen från användningsvillkoren utan att påverka giltigheten och tillämpligheten i de återstående bestämmelserna. VILLKOREN OCH BEGRÄNSNINGARNA I DETTA DOKUMENT, INKLUSIVE BESTÄMMELSERNA UNDER ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÖR SIDORNA MED NGAM:S JURIDISKA DOKUMENTATION, UTGÖR HELA AVTALET MELLAN DIG OCH NGAM S.A. I ÄMNET.

Till toppen

Uppsägning
NGAM S.A. kan utan föregående avisering avsluta din åtkomst till sidorna med NGAM:s juridiska dokumentation av vilket skäl som helst och utan skäl.

Till toppen
 
Styrande lag
De här allmänna villkoren styrs av luxemburgsk lag.